Građevinski radovi na proširenju kanala u industrijskoj zoni Westrich u Ramstein-Miesenbachu uspješno su završeni.

U sklopu ovih radova igr-u su povjerene usluge projektiranja i nadzora građevinskih radova.

Postupkom mikrotuneliranja postavljena su dva nova paralelna cjevovoda za sanitarnu odvodnju i za oborinsku odvodnju, oba u dužini od cca 70 m. Ugradnja se izvodila bušenjem stijene s istovremenim utiskivanjem zaštitinih čeličnih cijevi.

Bušenje je započeto u podnožju, te su zbog strmog terena dubine izgrađenog cjevovda i do 10 m. Svi radovi su izvršeni u planiranom vremenskom roku od ožujka do kraja svibnja 2020. godine.

Ulrike Simon