Savezna autocesta A8 temeljito je obnovljena između čvora Contwig i čvora Zweibrücken u smjeru Neunkirchena u periodu od kolovoza 2019. godine do veljače 2020. godine.

U sklopu ovih radova igr-u je povjereno upravljanje nad gradnjom i tehnička provjera računa za nadogradnju i sanaciju kanalizacije.

Frank Werner