U daljnjem tekstu navedeni kodeks predstavlja temelj naše poslovne politike vezano na odgovorno socijalno i usklađeno društveno ponašanje. Provedba opisuje naše vrijednosti i principe ponašanja i vrijedi za sve osobe, koje rade za igr, to znači eksplicitno i za podizvoditelje, koje angažiramo. Prihvatljivost ovih principa ponašanja je temelj suradnje i obvezna je. Kodeks treba trajno učvrstiti kulturu integriteta unutar samog igr-a, ali i kod svih institucija s kojima surađujemo.

Djelokrug

Kodeks vrijedi za sve osobe, tvrtke i institucije koje će raditi za igr.  

Obveze proizašle iz ovog kodeksa obvezuju naše djelatnike i podizvoditelje kod svih društvenih, socijalnih, poslovnih i privatnih aktivnosti posebice ukoliko njegovo nepridržavanje može narušiti ugledu igr-a.  

Kodeks ponašanja nije prostorno ograničen. Kod svih djelatnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou potrebno ga je primjenjivati.

Osnove našeg kodeksa ponašanja

Naš cilj je svijet u kojem su politika i uprava, gospodarstvo, sudstvo, civilno društvo i svakodnevni život ljudi slobodni od korupcije. Transparentnost, odgovornost, integritet, solidarnost, civilna kuraža, pravednost, demokracija i pravna država su vrijednosti za koje se zalažemo.  

Obvezali smo se na slijedeće principe ponašanja: 
 • Svatko djeluje na vlastitu odgovornost
 • Integritetno ponašanje je temelj svih postupaka.
 • Korupcija je varanje društva i konkurencije.
 • Korupcija se ne tolerira niti u jednoj fazi projekta.
 • Prekršaje protiv našeg kodeksa ponašanja kazniti i zabraniti.
 • Transparentnost je najviša zapovijed.
 • Neovisno o tome zahtjevi o povjerljivosti vrijede i dalje.

Vodilje poslovanja tvrtke igr

Znanje, iskustvo i know-how u suradnji s visokim etičnim standardom i moralnim zahtjevima osiguravaju našim uslugama najveći mogući nivo kvalitete. Našu misiju vidimo u pružanju besprijekornih usluga. Pri tome ne smijemo napraviti nikakve greške. Mi se dokazujemo učinkom, a ugovore dobivamo na osnovu kvalitete i usluga koje pružamo. Izvršavamo usluge neovisno o interesima dobavljača ili isporučitelja.

Temelj rada je angažiranost i učinkovitost osoba koje rade po našem nalogu. Glavna zadaća Uprave tvrtke je omogućiti potpunu angažiranost i učinkovitost i stvoriti uvijete za djelovanje s integritetom.

Uprava se brine za financijsku transparentnost igr-a. Pratimo slijedeće ciljeve:

 • strukture i zakonske okvire u svim sferama života koje potiču korupciju ćemo identificirati i tako promjeniti da će korupcija postati društveno neprihvatljiva i trajno ugašena.
 • nećemo ugroziti ugled igr-a time da za nas rade osobe koje su povezane s nepouzdanim i dubioznim organizacijama i/ili osobama čije djelovanje nije u skladu s vrijednostima transparentnosti i integriteta.
 • naš način poslovanja, poslovno ponašanje i djelovanja neće izazvati sumnju u neovisnost i naklonost igr-a spram jedne strane.
 • nećemo prihvaćati direktnu ili indirektnu naklonost koja bi mogla biti povezana s namjerom da utječe na objektivno i stručno besprijekorno djelovanje igr-a.
 • nećemo tražiti poklone i pozive na ugošćavanje u svezi s našim djelatnostima i prihvatit ćemo ih samo onda ukoliko po osnovi, načinu i opsegu odgovaraju povodu i tako da se neće moći pogrešno protumačiti od strane prisutnih ili nekog trećeg lica. Isto vrijedi i za pažnju i geste koje pružamo našim klijentima kao potvrdu naše uspješne suradnje.
 • čuvat ćemo povjerljivost postupaka, koji u odnosu na prihvaćanje uredbe o transparentnosti moraju ostati povjerljivi, jer bi inače mogle biti povrijeđene odredbe o zaštiti podataka ili odredbe o tajnosti.

Rješavanje konflikata

Uprava tvrtke će svaki poznati postupak zaposlenika ili podizvoditelja, koji se kosi s kodeksom provjeriti i poduzeti prikladne mjere sankcioniranja.

igr sa svim posljedicama osuđuje korupciju, gdje god se sa ona dokaže. Ukoliko bi uza sve mjere predostrožnosti, osoba koja radi za igr-a bila pod utjecajem mita i/ili korupcije pokrenut će se interni istražni postupak kojeg će utvrditi uprava.

Nitko ne smije biti ograničen u radu ili mu se oštetiti ugled zbog ukazivanja na prekršaje.