Kako bi osigurala kvalitetnu pitku vodu i pouzdanost opskrbe za građane i gospodarske subjekte na području istočnog dijela Zagrebačke županije, Vlada Republike Hrvatske je u veljači 2018. godine donijela Odluku o proglašenju projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.  Lokacija realizacije Projekta je Zagrebačka županija – gradovi: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Vrbovec i Sveti Ivan Zelina, općine: Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Bedenica. 

Investitor Projekta je VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

Projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost Projekta iznosi cca. 700 mil. kuna (cca. 94,5 mil. EUR), od čega bespovratna EU sredstva iznose cca. 480 mil. kuna ( cca. 64,8 mil. EUR). Projekt obuhvaća izgradnju vodocrpilišta “Kosnica“, 5 vodotornjeva, 15 crpnih stanica, te preko 316 tisuća metara nove vodoopskrbne mreže. Uz to, zahvati će obuhvatiti i rekonstrukciju oko 108 tisuća metara postojeće mreže i jedne crpne stanice te gotovo 9 tisuća novih kućnih priključaka. Ovo je do sada najveći projekt iz područja vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj, kako po investicijskom volumenu tako i po tehničkim parametrima i karakteristikama projekta.

Usluge Nadzora kod provedbe ovog projekta ugovorila je Zajednica gospodarskih subjekata igr d.o.o., Zagreb, Promacon d.o.o., Bjelovar i igr AG.  Usluge nadzora obuhvaćaju 7 pojedinačnih Ugovora, koji se provode po uvjetima Ugovora FIDIC Crvena knjiga, te sukladno relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske. Sudjelovanje u provedbi ovog značajnog strateškog projekta je od velikog značaja za naše tvrtke.

Predviđeni rok završetka svih pojedinačnih Ugovora je svibanj 2024. godine.

Suzana Josipović/Robert Zelić