wassernetze

Uz pitanja vezana za osobine vodovodne mreže od njezina položaja pa do režima rada objekata na mreži, tehničkih i sanitarnih elemenata naša ponuda obuhvaća i sve hidrauličke aspekte vodoopskrbnog sustava. Zahvaljujući diversificiranim stručnim znanjima naših zaposlenika u mogućnosti smo pružiti široku lepezu usluga – od prikupljanja podataka, geodetskog elaborata do stvaranja i isporuke cjelovite baze podataka pa sve do planiranja hidrantskih mreža za gašenje požara s hidrauličkim dimenzioniranjem na osnovi svih potrebnih parametara i specifičnosti demografskih kretanja i budućih potreba. I konačno, uvijek smo spremni pružiti podršku našim klijentima pri rješavanju problema i pitanja vezanih uz obnovu vodovodnih mreža.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

  • Baze podataka vodnih tijela i objekata
  • Snimka postojećeg stanja cijevi, rezervoara, armatura
  • Planiranje hidrantskih mreža
  • Hidraulički proračun
  • Sanacija i obnova vodoopskrbnih mreža

Odabrane reference

Baze podataka vodnih tijela i objekata
Planiranje hidratantskih mreža
Hidraulički proračun