projektkonzeption 18. B=18,50m (inkl. 3,00m Busspur) Planstr. A

"Prümer Straße West" u Bitburgu

Urbanističkim konceptom planskog područja obuhvaćen je i postojeći školski kompleks te okolno urbanistički uređeno područje. Kod snimke stanja pažljivo su razmotrene upravo ove postojeće strukture i anlizirani konflikti u prostoru koji su iz njih proizlazili.

Naglasak je radi kompenzacije zahvata u prirodu i njegovog utjecaja na krajobraz u jugoistočnom dijelu stavljen na uspostavljanje sustava upravljanja kišnicom i izgradnju infiltracijskih površina dok je na sjeveru ovog građevinskog područja predviđeno uređenje javne zelene površine.

Nudimo široki raspon usluga na sljdedećim područjima:

  • Detaljni plan uređenja
  • Projektiranje uređenja krajobraza
  • Ispitivanje razine buke
  • Infrastrukturno opremanje i priključenje
  • Planiranje zelenih/otvorenih površina