Industrie-Kläranlage im Industrie- und Gewerbegebiet

Industrijski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u industrijskoj i poslovnoj zoni "An der Salzbrücke" u Ritschenhausenu

Općina Ritschenhausen provodi ponovnu uspostavu industrijske i poslovne zone "An der Salzbrücke".

U tu svrhu su Općini stajala na raspolaganju GRW poticajna sredstava za revitalizaciju stare lokacije. Važan uspjeh je obnova postrojenja za obradu otpadnih voda, gdje je cjelokupan javni sustav otpadnih voda obnovljen i spojen za pročišćavanje otpadnih voda na novo izgrađeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mogao se integrirati u sustav nasipa zaštite od poplava kroz područje nasipa, tako da je osigurana odvodnja kod poplava, vjerojatno u slučaju "100 godišnje" poplave.

Na temelju projekata igr-a izgrađen je kompletno biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s rotirajućim diskovima za uranjanje, kapaciteta dovoljnog za 400 stanovnika. Ovdje se pročišćava sanitarna kanalizacija s područja zaposlenih područja i od strane poduzeća unaprijed pročišćene tvorničke otpadne vode iz proizvodnje povrća - pod jakim sezonskim oscilacijama. Upravljanje uređajem preuzeo je KWA (komunalna interesna grupa za vodu i odvodnju okolice Meininger).

igr usluge:

 • Prostorno planska uređenja građevinskih radova kanalizacije
 • Građevinski nadzor
 • Projektantska geodezija
 • Koordinacija zaštite zdravlja i sigurnosti (SIGEKO)

Parametri:

 • Potpuno biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (primarni tretman, oživljavanje/rotacijski uranjajući disk, naknadno čišćenje)
 • Centralna crpna stanica SB DN 1000, šahta prekida pritiska DN 1000
 • 4 spremnika za predčišćenje i za mulj sa po 6 m³ volumena SB DN 2800
 • EMSR- i tehnika daljinskog upravljana         ·           
 • cca. 500 m PVC cjevovoda DN 200
 • Ograđivanje i površine
 • 200 m metalnog mobilnog sustava