Postavljanje vakuumske kanalizacije u ulici Siegelbach, općina Luisenthal

U općini Luisenthal izrađen je plan odvodnje prema Glavnom projektu, koji se provodio u fazama. U ulici Siegelbach se pri tome za odvodnju topografski kompliciranijih područja i u skučenim prostorima, morala primjeniti posebna metoda odvodnje (vakumska kanalizacija). Unutar ovog složenog građevinskog poduhvata također su obnovljeni priključci za vodu i plin, uključujući i kućne priključke. Bilo je potrebno koordinirati polaganje cjevovoda različitih dobavljača. Za upravljanje vakuumskom kanalizacijom izrađena je podzemna vakuumska stanica, kao gotova armiranobetonska konstrukcija, uključujući i kontrolnu opremu i vakuumsku crpku. U ulici Siegelbach, nekretnine su spojene na vakumski cjevovod putem posebnih inspekcijskih okana za kućne priključke.

igr usluge

  • Projektiranje vakuumske kanalizacije vacuum sewers
  • Projektiranje vakuumske stanice uključujući prateće objekta
  • koordinacija usluga tijekom građevinskih radova
  • EMSR i tehnologija daljinskog upravljanja
  • Građevinski inženjering, odvodnja otpadnih voda

Parametri

  • Podzemna vakuumska stanica
  • cca. 245 m PE-HD DA 110 vakuumskog cjevovoda
  • cca. 90 m PE-HD DA 90 vakuumskog cjevovoda
  • cca. 250 m PE-HD DA 75 kućnih priključaka