Unatoč bogatim izvorima vode u Albaniji, razvoj vodoopskrbne i odvodne mreže u većini urbanih sredina nije zadovoljavajući, a u ruralnim dijelovima nije niti zadovoljavajući niti održiv. Iz tog razloga jedan od glavnih ciljeva Vlade Republike Albanije je održivi razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa svim pratećim građevinama, koji je prilagođen potrebama stanoviništva, rastućoj industriji i približavanju standardima EU-a.

U tu svrhu, igr je u periodu od 2011.do 2013. godine izradio Master plan za vodoopskrbu i odvodnju u cijeloj Albaniji, prvi takav Master plan na nacionalnoj razini za regiju Balkana. Cilj Master plana je dati prednost projektima u sektorima vode i odvodnje sanitarnih otpadnih voda u kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim vremenskim horizontima 2020., 2025. i 2040., kao i bolja koordinacija ulaganja. U 2018. / 2019. godini postojeći Master plan je sadržajno i tehnološki ažuriran.

Zbog opsežnog prikupljanja podataka, igr je 2011. godine odlučio izraditi Master plan u vidu GIS-a (Geografski Informacijski Sustav). U okviru ažuriranja, arhiktektura GIS-a je u potpunosti iznova instalirana i zamijenjena Open Source Software-a (QGIS). Na taj način je albanskim Vlastima olakšan unos novih podataka iz mreža koje se mijenjaju. Osim toga, podaci su dostupni javnosti putem preglednika.  

Pripremljen je revidirani pravni i institucionalni okvir, te je provedeno ažuriranje prioriteta ulaganja..  Ažuriranje master plana financirali su njemački Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i AKUM (Nacionalna agencija za vodoopskrbu i odvodnju i otpadnu infrastrukturu Albanije).

Stefanie Seiffert