Gospodin Andreas Brand, dipl.ing., voditelj podružnice igr Rhein-Main, dobio je mjesto predavača na visokom učilištu Rhein-Main u Wiesbadenu u ljetnom semestru 2020. godine.

Na visokom učilištu će držati predavanja za predmet "Zaštita na radu" na smjeru arhitekture i građevinarstva.

igr Aktuell