Izrađujemo studije izvodljivosti različitih vrsta kao što su analize potencijala, troškova i koristi te ekonomičnosti vezano uz razvoj energije iz obnovljivih izvora. Cilj je stvoriti pretpostavke za održivu budućnost sa smanjenim emisijama stakleničkih plinova. U sklopu analiza ispituju se tehnički, pravni i ekonomski aspekti te okvirni uvjeti zaštite prirode kao i potencijalne mogućnosti i restrikcije.

Naglasak je prvenstveno na vjetroeletranama, fotonaponskim sustavima i elektranama na biomasu u skladu sa zadanim zahtjevima specifičnim za regiju i određeno područje.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima

  • Studije izvodljivosti
  • Analize potencijala
  • Razmatranje tehničkih i zakonskih okvirnih uvjeta
  • Analiza troškova i koristi
  • Okvirni uvjeti i restrikcije vezane uz zaštitu prirode
  • Analize ekonomičnosti

Odabrane reference