planung und bauueberwachung id42

Na međunarodnoj razini pružamo inženjerske usluge za infrastrukturne projekte, uključujući sve faze planiranja, pripremu, provedbu i praćenje javnih natječaja te upravljanje i nadzor gradnje. Zahvaljujući našem interdisciplinarnom pristupu i stručnom znanju dokazali smo se u razvoju i provedbi mnogih međunarodnih građevinskih projekata uz primjenu FIDIC pravila, posebno kada je riječ o projektima financiranim zajmovima međunarodnih financijskih organizacija (razvojnih banaka). Naši inozemni naručitelji prepoznali su nas kao vjerodostojnog i pouzdanog partnera te smo u nekim zemljama, kao primjerice u Hrvatskoj i Crnoj Gori, osnovali i svoje podružnice u kojima zajedno s nama rade domaći stručnjaci.

U fokusu našeg djelovanja na međunarodnoj razini su razvojni projekti na području industrije, trgovine i turizma koje izvodimo za privatne investitore i javne naručitelje. Na sve oštrije zahtjeve s obzirom na kvalitetu, inovativnost, troškove i rokove možemo odgovoriti zahvaljujući neprestanom stručnom razvoju, ciljanom vođenju projekta i stalnom unapređenju procesa upravljanja kvalitetom.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima

 • Upravljanje projektom/kontroling projekta
 • Glavni projekti
 • Master planovi
 • Idejni projekti
 • Izvedbeni projekti
 • Dokumentacija za javno nadmetanje
 • Upravljanje gradnjom
 • Nadzor gradnje

Odabrane reference

Uspješna provedba infrastrukturnih projekata, u smislu ekonomske, ekološke i socijalne održivosti, počinje s poticajima za ulaganja i donošenjem investicijskih odluka. Našim savjetodavnim uslugama podržavamo privatne investitore i međunarodne financijske institucije kao i ministarstva te donositelje odluka na razini lokalnih zajednica u donošenju investicijske odluke , određivanju prioriteta i strateškom planiranju. Formula našeg uspjeha pritom leži u integralnom pristupu i uključivanju u proces svih zainteresiranih strana.

Raspon naših usluga kreće se od nadregionalnih okvirnih planova u skladu s nacionalnim strateškim ciljevima preko planova velikih razmjera do studija izvedivosti s ispitivanjem različitih varijanti i detaljnim kalkulacijama. Uz to usluge naše stručne ekspertize pružamo i tijekom provedbe investicije. Pratimo i procjenjujemo procese planiranja i raspisivanja nadmetanja te vršimo nadzor tijekom faze gradnje.

Nudimo široki raspodn usluga na sljedećim područjima

 • Master Planovi
 • Studije izvodljivosti
 • Procjena projekta
 • Due diligence
 • Monitoring
 • Izgradnja kapaciteta
 • Strategije nulte emisije
 • Savjetovanje o zaštiti klime
 • Plasiranje kreditnih linija

Odabrane reference