entwicklungs erschlieszungstraegerschaft id128

Razvoj novih građevinskih zona u Melbachu, Kaiserslautern

S investitorom – tvrtkom Palatia engineering and urban development GmbH ugovoreno je projektiranje i uređenje te infrastrukturno opremanje nove građevinske zone u Mehlbachu. Do danas je u prvoj fazi gradnje na objekte javne infrastrukture priključeno 47 zemljišnih čestica.

Tehnički sustavi opskrbe i zbrinjavanja otpadnih voda postavljeni su u prvom koraku, a ceste i putovi su izvedeni s bitumeniziranim nosivim slojem. Nakon uređenja zemljišta pristupilo se finalnog fazi gradnje.

Nudimo široki raspon usluga na sljedećim područjima:

 • Razvoj projekta
 • Prenamjena zemljišta
 • Detaljnji plan uređenja
 • Plan zelenih površina
 • Uređenje krajobraza
 • Projekt infrastrukturnog uređenja
 • Priključenje na objekte javne infrastrukture
 • Ispitivanje razine zvuka
 • Nadzor gradnje

Parametri:

 • 2,800 m² kolničkog zastora - asfalt2
 • 100 m² kolničkog zastora – beton, kocka
 • 1,350 m kanala DN 200 do DN 400
 • 44 montažnih okna od armiranog betona
 • 670 m vodovodnih cijevi DN 100 do DN 150
 • 47 kućnih priključaka uključujući revizijska okna