Stadt Gebesee, Kanalisation im Trennsystem

Razdjelni sustav odvodnje, grad Gebesee

Na temelju investicijskog koncepta izrađenog od strane igr-a od 2001. godine pristupilo se obnavljanju cjelokupne kanalizacije kao razdjelnog sustava u gradu Gebesee. Oborinska voda će se iz razloga ekonomske opravdanosti upuštati u nedaleko udaljeni recipijent. Sanitarna odvodnja koja nastaje se  centralno skuplja i odvodi se putem pumpnih stanica na novo izgrađeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Gebesee-Ringleben.

Sa završenim fazama izgradnje do 2005. godine na razdjeli sustav se moglo priključiti 70 % od 2.500 stanovnika u gradu. Kućni priključci su u potpunosti obnovljeni. Djelomično su sanirani postojeći mješoviti sustavi kanalizacije koji su zatim integrirani u sustav kanalizacije površinskih voda. Završetak cjelokupnog sustava napreduje u pogledu faza ulaganja uzimajući u obzir gospodarske sposobnosti.

Pored Glavnog projekta odvodnje, igr je izvršio i sve inženjerske usluge za potrebe sustava kanalizacije, prateće poslove u sklopu izgradnje prometnica, obnavljanje vodoopskrbne mreže, kao i uređenje.

igr usluge:

  • Projektiranje inženjerskih građevina sustava odvodnje
  • Izrada koncepta odvodnje
  • Izrada Glavnog projekta
  • Projektiranje prometne infrastrukture
  • Izrada koordiniranog plana instalacija

Parametri:

  • cca. 10 500 m sanitarne kanalizacije
  • cca. 7 500 m oborinske kanalizacije do DN 800
  • 5 pumpnih stanica za sanitarnu kanalizaciju
  • cca. 3 300 m tlačne kanalizacije
  • cca. 9 900 m kućnih priključaka