Erweiterung Stauraumkanal Am Rosenborn in der Stadt Erfurt, Ortsteil Salomonsborn

Proširenje sabirnog kanala "Am Rosenborn" u gradu Erfurtu, četvrt Salomonsborn

U cilju poboljšanja sustava odvodnje u gradu Erfurtu, uredi za građevinarstvo i promet organizirali su zamjenu postojećeg sabirnog kanala u četvrti Salomonsborn. Tijekom cijelog razdoblja izgradnje funkcionalnost mješovitog sustava vode se održava kroz privremenu kontrolu protoka i preljevnog sustava. Za novogradnju sabirnog kanala su predviđene dvije čelične betonske cijevi DN 2600 kao retencijski bazen i skraćeni jajoliki profil DN 2400 SB kao sabirni spremnik. Preljev sabirnog spremnika i retencijskog bazena čisti se u razdjelnoj građevini pomoću filtera. Protok se kontrolira pomoću elektromotornog ventila, regulirano mjerenjem kroz IDM u cca. 5,50 m prigušnom postrojenu od armiranog betona. Ovaj inovativni konstelacijski sustav omogućuje sa optimalnim volumenom spremnika maksimalnu zaštitu voda. Planiranje strojne tehnologije u građevinskim objektima, kao i elektrotehnike, mjerne-, upravljajuće- i regulacijske tehnike, bile su također sastavni dio usluga koje pruža igr.

igr usluge:

 • Geodezija
 • Projektiranje konstrukcija
 • Tehnička oprema
 • Koordinacijsko izvješće
 • Prostorno plansko uređenje građevinskih objekata
 • Nadzor gradnje na licu mjesta

Parametri

 • Monolitna razdvojna i prigušna naprava od armiranog betona
 • Regulirano otjecanje 10 l/s prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda
 • Oticanje 300 l/s prema ispušnom kanalu
 • Pogon za pročišćavanje
 • 45 m sabirnog kanala SB DN 2400 skraćenog jajolikog profila
 • 2 x 45 m RRB sabirnog kanala SB DN 2600, V = ca. 500 m³